DNA servis

Poradenství

Forenzní DNA servis s.r.o. poskytuje kvalifikované poradenství v oborech Kriminalistická analýza DNA, Zajištění a kontroly kvality (QA/QC) včetně přípravy SOP, certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu, Databáze DNA včetně zpracování a vyhodnocování dat, Správná laboratorní praxe (GLP), Návrhy funkčního uspořádání a přístrojového vybavení DNA laboratoří.


K výše uvedeným oborům a oblastem, jež souvisí se zaměřením firmy, poskytujeme nejen poradenství formou konzultací, ale také odborná školení a semináře.

Dotazy, žádosti: service@DNA.com.cz

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák