DNA servis

Školící kurzy - Analýza DNA


Forenzní DNA servis realizoval v letech 2005-2006 pro Slovenskou Policii projekt "Správná laboratorní praxe, poradenská činnost při zavádění systému kvality a odborná školení v oblasti forenzní analýzy DNA". Tento projekt byl v rámci Evropské Unie financován z fondu PHARE.

Nabízené školící kurzy jsou určeny především pro kriminalistické techniky, vyšetřovatele, státní zástupce, soudce, obhájce a další osoby zajišťující odběr DNA na místě činu či pracující s výsledky DNA analýz forenzních laboratoří. Rozsah školících kurzů je oproti projektu pro Slovenskou Policii rozšířen o nové aspekty.

Kurz po specialisty zajišťující vzorky DNA


Cílem kurzu je poskytnout frekventantům ucelené informace potřebné k pochopení problematiky analýzy DNA (identifikace osob a stop z místa činu, stanovení otcovství, …), odběru biologických materiálů dle ISO 17025:2005 a specifického průkazu biologického materiálu a získání dovedností potřebných pro zajišťování biologických materiálů pro DNA analýzu a specifické průkazy biologického materiálu.

Dále nabízíme speciálně zaměřené školící kurzy po vyšetřovatele, státní zástupce, soudce a obhájce

 

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák