DNA servis

Monitorování biologické čistoty v DNA laboratořích

DNA laboratoře dodržující zásady správné laboratorní praxe či laboratoře akreditované podle ISO by měly monitorovat, kontrolovat a zaznamenávat stav biologické čistoty. Neschopnost zabránit křížové kontaminaci vede k výraznému ovlivnění kvality výsledků analýz, a žádná DNA laboratoř si nemůže dovolit, aby produkovala nesprávné výsledky.
Forenzní DNA servis s.r.o. provede monitoring biologické čistoty ve Vaší DNA laboratoři, a to ve Vámi stanovených pravidelných intervalech. O výsledku prováděného přezkoušení je vydáváno osvědčení o způsobilosti, popřípadě je popsán možný zdroj kontaminace a jsou navržena nápravná opatření s cílem odstranění příčini existující neshody, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu.

Dotazy, žádosti: service@DNA.com.cz

Ondřej Kolenatý, design by Spěvák